Označení:

ČSN EN ISO 18592 (05 1109)

Datum vydání:

1.7.2010

Katalogové číslo:

86396

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Tato mezinárodní norma stanovuje zkušební vzorky a postupy pro zkoušení vícenásobně bodově svařo-vaných a víceosých vzorků na únavu, provozované při stálé amplitudě zatěžování, v rozsahu tloušťek od 0,5 mm až do 5 mm, při pokojové teplotě a relativní vlhkosti max. 80 %. Použití této mezinárodní normy pro větší tloušťky může být omezeno mechanickými vlastnostmi, jako je mez kluzu a tvárnost materiálu vzorku. Rozsah tlouštěk pro moderní vysokopevnostní oceli (AHSS) je obecně pod 3,0 mm. Větší tloušťky se používají například pro hliníkové slitiny

Počet stran:

40

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 18592 (05 1109) 1.7.2010
Náhled normy: