Označení:

ČSN EN ISO 18594 (05 2630)

Datum vydání:

1.10.2007

Katalogové číslo:

79711

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 18594 obsahuje popis způsobu měření a nastavení zkušebního zařízení pro určování přechodového odporu při vložení jednoho plechu nebo dvou přeplátovaných plechů z hliníku nebo oceli mezi elektrody odporové svářečky. Plechy mohou být s úpravou nebo bez úpravy povrchu a s povlakem nebo bez povlaku. Elektrický odpor mezi elektrodami je závislý na velikosti nastavené síly mezi elektrodami, která se vyvozuje pneumaticky, hydraulicky nebo mechanicky. Ke svařovacím elektrodám ve zkušební sestavě se připojí zdroj proudu a mezi snímacími svorkami na elektrodách nebo elektrodových čepičkách se měří úbytek napětí vzniklý průchodem elektrického proudu materiálem a přechodovými odpory. Přechodový odpor se vypočítává podle Ohmova zákona nebo může být měřen přístrojem pro přesné měření elektrického odporu. Při menší nastavené elektrodové síle je přechodový odpor větší a při větší elektrodové síle je přechodový odpor menší. Velikost přechodového odporu má základní vliv na volbu svařovacích parametrů

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 18594 (05 2630) 1.10.2007
Náhled normy: