Označení:

ČSN EN ISO 1924-2 (50 0340)

Datum vydání:

1.8.2009

Katalogové číslo:

83974

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část ISO 1924 uvádí metodu měření meze pevnosti v tahu, tažnosti při přetržení a absorpce tahové energie papíru a lepenky za použití přístroje pracujícího s konstantní rychlostí prodlužování (20 mm/min). Tato část ISO 1924 také uvádí rovnice pro výpočet indexu meze pevnosti v tahu, indexu absorpce tahové energie a modulu pružnosti. Zkoušení podle této části ISO 1924 vždy obsahuje měření meze pevnosti v tahu. Měření nebo výpočet jiných vlastností je předmětem dohody zainteresovaných stran. Tato část ISO 1924 je použitelná pro všechny papíry a lepenky, včetně papírů s vysokou tažností při přetržení, pokud jsou výsledky v rámci rozsahu měřicího přístroje. Také se používá pro součásti vlnité lepenky, ale ne však pro vlnitou lepenku samotnou. Tato část ISO 1924 není použitelná pro tissue papír a tissue výrobky, pro něž se používá ISO 12625-4[2]. Pro stanovení tahových vlastností laboratorních archů se doporučuje ISO 5270[3].

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 1924-2 (50 0340) 1.8.2009
Náhled normy: