Označení:

ČSN EN ISO 22827-2 (05 2055)

Datum vydání:

1.8.2006

Katalogové číslo:

76512

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část EN ISO 22827 zahrnuje zkoušení způsobilosti zařízení s 2D polohováním a také v obdobně podél osy Z Svařovací roboty a podobná 3D zařízení pro polohování jsou zahrnuty v jiných normách, zejména v ISO 9283 Tato část EN ISO 22827 specifikuje dvě metody pro zkoušení přesnosti polohového mechanismu. První metoda (zkouška 1) stanoví zkušební metodu způsobilou klasifikace pohybového mechanismu přísně podle požadované přesnosti. Druhá metoda (zkouška 2) stanoví jednodušší metodu pro zkoušení pohybového mechanismu značkováním. Výběr zkušebních metod je dobrovolný. Přesto, pro velká laserová zařízení, jako jsou laserová zařízení používající 2D létající optiku, nebo X-Y stůl, zkouška 2 je použitelná.

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 22827-2 (05 2055) 1.8.2006
Náhled normy: