Označení:

ČSN EN ISO 22829 (05 2025)

Datum vydání:

1.1.2009

Katalogové číslo:

82580

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Tato mezinárodní norma platí pro transformátory s usměrňovačem, které se používají u elektrických odporových svařovacích strojů a jsou napájeny ze zdroje, kde kmitočet vstupního napětí je 1 000 Hz a jmenovitá hodnota vstupního napětí je rovna nebo vyšší než 500 V. Tyto transformátory s usměrňovačem se používají především u svařovacích kleští se zabudovaným transformátory. Pro tyto transformátorové jednotky doplňuje tato mezinárodní norma požadavky uvedené v ISO 5826 a ISO 10656, které zůstávají v platnosti, kromě požadavků, které jsou touto mezinárodní normou změněny.

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 22829 (05 2025) 1.1.2009
Náhled normy: