Označení:

ČSN EN ISO 23279 (05 1173)

Datum vydání:

1.10.2010

Katalogové číslo:

86980

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma určuje postup, umožňující klasifikování vnitřních vad ve svarech na plošné a neplošné. Toto hodnocení je založeno na postupné aplikaci následujících rozlišovacích kriterií: amplitudě echa, směrové odrazivosti, statického tvaru echa a dynamice echa. Při klasifikaci se postupuje podle vývojového diagramu. Postup je vhodný také pro hodnocení indikací, které pronikají na povrch po odbroušení převýšení svaru. Klasifikace vad podle této normy se provádí pouze v případě, když je předepsána ve specifikaci

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 23279 (05 1173) 1.10.2010
Náhled normy: