Označení:

ČSN EN ISO 24373 (05 5325)

Datum vydání:

1.11.2009

Katalogové číslo:

84420

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato mezinárodní norma určuje požadavky na klasifikaci svařovacích drátů a tyčí pro tavné svařování mědi a slitin mědi. Klasifikace svařovacích drátů a tyčí je založena na jejich chemickém složení. Svařovací materiály pro měď nemají žádný jednoznačný vztah mezi tvarem výrobku (svařovací drát nebo tyč) a použitou metodou svařování (např. obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu, svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu, plazmové svařování, nebo jiné metody svařování). Z tohoto důvodu mohou být svařovací dráty nebo tyče klasifikovány na základě každého tvaru výrobku a mohou být používány jako vhodné pro více než jednu z výše uvedených metod svařování.

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 24373 (05 5325) 1.11.2009
Náhled normy: