Označení:

ČSN EN ISO 2560 (05 5005)

Datum vydání:

1.6.2010

Katalogové číslo:

86248

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na klasifikaci obalených elektrod pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s minimální mezí kluzu do 500 MPa nebo s minimální pevností v tahu do 570 MPa a jejich svarového kovu ve stavu po svaření nebo po tepelném zpracování. Tato mezinárodní norma je kombinovaným předpisem, který poskytuje klasifikaci s využitím systému, který je založen na mezi kluzu a na průměrné nárazové práci 47 J u čistého svarového kovu, nebo na systému využívajícího hodnoty pevnosti v tahu a průměrné nárazové práce 27 J u čistého svarového kovu

Počet stran:

32

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 2560 (05 5005) 1.6.2010
Náhled normy: