Označení:

ČSN EN ISO 26304 (05 5802)

Datum vydání:

1.3.2012

Katalogové číslo:

90151

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Tato mezinárodní norma EN ISO 26304 specifikuje požadavky na klasifikaci drátových elektrod, plněných elektrod a kombinací elektroda-tavidlo (čistého svarového kovu) ve stavu po svařování nebo ve stavu po tepelném zpracování po svařování při obloukovém svařování pod tavidlem vysokopevnostních ocelí pod tavidlem s minimální mezí kluzu vyšší než 500 MPa nebo minimální pevností v tahu vyšší než 570 MPa. Jedno tavidlo může být klasifikováno s různými elektrodami. Jedna elektroda může být zkoušena a klasifi-kována s různými tavidly. Svařovací drátová elektroda je také klasifikována samostatně podle jejího che-mického složení

Počet stran:

24

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 26304 (05 5802) 1.3.2012
Náhled normy: