Označení:

ČSN EN ISO 287 (50 0306)

Datum vydání:

1.2.2010

Katalogové číslo:

85170

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato mezinárodní norma je použita pro stanovení průměrného obsahu vlhkosti a proměnlivosti obsahu vlhkosti (maximální a minimální hodnoty) dávky. V obchodě s papírem a lepenkou je obsah vlhkosti důležitý, protože ovlivňuje zpracovatelské procesy, jako je tisk a kopírování. Obsah vlhkosti má také vliv na zkroucení a rozměrovou stálost. Tato mezinárodní norma určuje metodu sušení v sušárně pro stanovení obsahu vlhkosti dávky papíru a lepenky. Postup v kapitole 8, popisující, jak se odebírají zkušební vzorky z dávky, je proveden v době odběru vzorků. Tato mezinárodní norma je použitelná pro všechny typy dávky papíru a lepenky, včetně vlnité lepenky a hladké lepenky, za předpokladu, že papír nebo lepenka neobsahuje žádné látky jiné než vodu, které jsou těkavé při teplotě uvedené v této mezinárodní normě. Pro stanovení obsahu sušiny vzorku se může použít ISO 638[1]

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 287 (50 0306) 1.2.2010
Náhled normy: