Označení:

ČSN EN ISO 3580 (05 5050)

Datum vydání:

1.7.2011

Katalogové číslo:

88568

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na klasifikaci obalených elektrod pro ruční obloukové svařování feritických a martenzitických žáropevných ocelí a nízkolegovaných ocelí pro zvýšené teploty založené na čistém svarovém kovu ve stavu po tepelném zpracování. Tato norma je kombinovaným předpisem pro klasifikaci podle systému založeného na chemickém složení čistého svarového kovu, s požadavky na jeho mez kluzu a průměrnou nárazovou práci, nebo podle systému založeného na pevnosti v tahu a chemickém složení čistého svarového kovu

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 3580 (05 5050) 1.7.2011
Náhled normy: