Označení:

ČSN EN ISO 3834-1 (05 0331)

Datum vydání:

1.7.2006

Katalogové číslo:

76198

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 3834 se skládá z následujících částí: - Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost - Část 2: Vyšší požadavky na jakost - Část 3: Standardní požadavky na jakost - Část 4: Základní požadavky na jakost - Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4 ČSN EN ISO 3834 stanovuje vhodné požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Požadavky obsažené v této mezinárodní normě mohou být převzaty pro jiné metody svařování. Tyto požadavky se vztahují pouze k těm aspektům jakosti výrobků, které mohou být ovlivněny tavným svařováním, bez toho, aniž by byly přiřazeny k jakékoliv určité skupině výrobků. ČSN EN ISO 3834 tedy určuje způsob, jak prokázat schopnost výrobce vyrábět výrobky ve stanovené jakosti. Tato část ČSN EN ISO 3834 stanovuje kritéria, se kterými je nutno počítat při volbě odpovídajícího stupně požadavků na jakost tavného svařování kovových materiálů, a to jedním ze tří stupňů stanovených v ČSN ISO 3834-2, ČSN ISO 3834-3 a ČSN ISO 3834-4. Platí pro výrobu a montáže, dílenské i externí

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 3834-1 (05 0331) 1.7.2006
Náhled normy: