Označení:

ČSN EN ISO 3834-4 (05 0331)

Datum vydání:

1.7.2006

Katalogové číslo:

76200

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (99.00 CZK)
Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 3834 se skládá z následujících částí: - Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost - Část 2: Vyšší požadavky na jakost - Část 3: Standardní požadavky na jakost - Část 4: Základní požadavky na jakost - Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4 ČSN EN ISO 3834-4 stanovuje základní požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Platí pro výrobu a montáže, dílenské i externí. Pro všeobecné údaje o použití této části ČSN EN ISO 3834 se musí použít ČSN EN ISO 3834-1. Pro splnění požadavků na jakost uvedených v této části ČSN EN ISO 3834 musí být ověřena shoda s odpovídajícími normami uvedenými v ČSN EN ISO 3834-5

Počet stran:

8

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 3834-4 (05 0331) 1.7.2006
Náhled normy: