Označení:

ČSN EN ISO 5173 (05 1124)

Datum vydání:

1.10.2010

Katalogové číslo:

86998

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma stanovuje postup k provádění příčných zkoušek ohybem zkušebních tyčí, z lícní strany nebo ze strany kořene a příčných bočních zkoušek ohybem, které jsou odebrány z tupých svarových spojů, tupých svarových spojů plátovaných materiálů a plátování bez tupého svaru tak, aby bylo možno stanovit jejich tažnost a/nebo výskyt vad na povrchu nebo v blízkosti povrchu zkušební tyče. Tato norma udává i rozměry zkušebních tyčí a dále stanovuje postup provádění podélných zkoušek ohybem ze strany kořene i líce spoje, které jsou používány místo příčné zkoušky ohybem při spojování heterogenních svarových spojů. Norma platí pro kovové materiály všech tvarů výrobku se svary provedenými obloukovým svařováním

Počet stran:

24

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 5173 (05 1124) 1.10.2010
Náhled normy: