Označení:

ČSN EN ISO 5178 (05 1126)

Datum vydání:

1.7.2011

Katalogové číslo:

88572

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Tato mezinárodní norma stanoví rozměry zkušebních tyčí a postupy na provádění podélných zkoušek tahem na válcových tyčích, pro určení mechanických vlastností svarového kovu tavných svarových spojů. Tato mezinárodní norma platí pro kovové materiály všech tvarů výrobků, jejichž spojení bylo provedeno libovol-ným procesem svařování, a které mají dostatečný rozměr spoje pro odebrání válcové zkušební tyče podle ISO 6892. Pokud není v této mezinárodní normě uvedeno jinak, platí všeobecná ustanovení ISO 6892

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 5178 (05 1126) 1.7.2011
Náhled normy: