Označení:

ČSN EN ISO 5183-1 (05 2673)

Datum vydání:

1.6.2001

Katalogové číslo:

61813

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 5183-1 (05 2673) obsahuje tvary a rozměry elektrodových adaptérů, které jsou pro upevnění v držáku elektrod podle ISO 8430-1 opatřeny vnějším kuželem 1:10 a rovněž pro upevnění elektrodové čepičky mají vnější kužel 1:10. Pro menší výkonové zatížení je určen adaptér typu A s jednostranným otvorem pro chlazení, kde se teplo z čepičky odvádí vedením do chlazeného adaptéru. U typu B s průchozím chladicím otvorem se chladicí vodou odvádí teplo z čepičky přímo. Typ C s prodlouženým upevňovacím kuželem je určen pro použití v případech, kdy přitlačovací síla nepůsobí v ose elektrod a adaptér je nasazen pod úhlem

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 5183-1 (05 2673) 1.6.2001
Náhled normy: