Označení:

ČSN EN ISO 638 (50 0417)

Datum vydání:

1.6.2009

Katalogové číslo:

83597

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Tato mezinárodní norma uvádí metodu sušení v sušárně pro stanovení obsahu sušiny v papíru, lepence a vlákninách. Postup je použitelný pro papíry, lepenky a vlákniny, které neobsahují významná množství jiných materiálů než vodu a které jsou těkavé při teplotách 105°C _ 2°C. Používá se na příklad v případě vzorků vlákniny, papíru a lepenky odebraných pro chemické a fyzikální zkoušky v laboratoři, kde se požaduje současné stanovení obsahu sušiny. Metoda není použitelná pro stanovení obsahu sušiny v suspenzi vlákniny nebo pro stanovení obchodní hmotnosti dávek vlákniny.

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 638 (50 0417) 1.6.2009
Náhled normy: