Označení:

ČSN EN ISO 7284 (05 2015)

Datum vydání:

1.9.1998

Katalogové číslo:

52062

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Tato mezinárodní norma stanoví požadavky vztahující se na zvláštní typy transformátorů specifikovaných v kapitole 3. Doplňuje normu ISO 5826, která obsahuje všeobecné požadavky platné pro všechny transformátory. Tato mezinárodní norma platí pro transformátory se dvěma oddělenými sekundárními vinutími pro elektrické odporové svařovací stroje pro mnohobodové svařování používané v automobilovém průmyslu. POZNÁMKA - Po dohodě mezi výrobcem a uživatelem je možné použít tuto mezinárodní normu také pro takové transformátory pro mnohobodové svařování, které se používají v jiných odvětvích průmyslu nebo pro jiné typy svařovacích strojů, kde je to možné. ISO 5826 platí ve všech případech

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 7284 (05 2015) 1.9.1998
Náhled normy: