Označení:

ČSN EN ISO 7287 (05 3403)

Datum vydání:

1.4.2003

Katalogové číslo:

66873

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

V normě ČSN EN ISO 7287 jsou definovány grafické značky, které musí být umísťovány na zařízeních pro tepelné dělení, například na ovládacích a kontrolních prvcích, aby informovaly obsluhu zařízení o jejich používání a ovládání. Ve 2 tabulkách jsou uvedeny grafické značky s popisem v češtině, angličtině, francouzštině a němčině s registračním číslem podle příslušné mezinárodní normy ISO 7000, případně IEC 60417-1. V informativní příloze jsou uvedeny příklady použití značek na ovládacím pultu řídicího systému strojů pro řezání kyslíkem. Norma je doplněna abecedními rejstříky: českým, anglickým, francouzským a německým.

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 7287 (05 3403) 1.4.2003
Náhled normy: