Označení:

ČSN EN ISO 8205-1 (05 2031)

Datum vydání:

1.8.2003

Katalogové číslo:

68093

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 8205-1 (05 2031) obsahuje rozměry a požadavky na konstrukci a vlastnosti dvouvodičových spojovacích kabelů, které se používají pro spojení mezi sekundárními vývody transformátoru závěsné klešťové svářečky a ručními nebo robotovými svařovacími kleštěmi. Dvouvodičové sekundární spojovací kabely obsahují dva od sebe izolované souběžné vodiče chlazené protékající vodou. Proto i koncovky těchto kabelů mají dvě vzájemně izolované části. Přívod a odtok chladicí vody je vývodkami u připojovacích koncovek. Hlavní výhodou těchto kabelů je nízká reaktance a tím nižší ztráty než u kabelů jednovodičových. Vedle rozměrů kabelů norma obsahuje požadavky týkající se elektrických, mechanických a chladicích vlastností a podmínky pro používání kabelů.

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 8205-1 (05 2031) 1.8.2003
Náhled normy: