Označení:

ČSN EN ISO 8205-2 (05 2031)

Datum vydání:

1.8.2003

Katalogové číslo:

68092

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 8205-2 (05 2031) obsahuje rozměry a požadavky na konstrukci a vlastnosti jednovodičových spojovacích kabelů, které se používají pro spojení mezi sekundárními vývody transformátoru závěsné klešťové svářečky a ručními nebo robotovými svařovacími kleštěmi. Jednovodičové sekundární spojovací kabely obsahují jeden vodič chlazený protékající vodou. Přívod a odtok chladicí vody je vývodkami u připojovacích koncovek. Pro snížení indukčních ztrát a omezení silného odpuzujícího pohybu při průchodu svařovacího proudu je nutno vždy pár spojovacích vodičů v celé délce svázat k sobě. Vedle rozměrů kabelů norma obsahuje požadavky týkající se elektrických, mechanických a chladicích vlastností a podmínky pro používání kabelů

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 8205-2 (05 2031) 1.8.2003
Náhled normy: