Označení:

ČSN EN ISO 8249 (05 1225)

Datum vydání:

1.11.2002

Katalogové číslo:

62338

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 8249 stanovuje standardní postup měření obsahu feritu ve svarovém kovu korozivzdorných ocelí. V normě je uveden a vysvětlen termín "Feritové číslo" (FN) jako přibližný ekvivalent procentuálního obsahu feritu ve svarovém kovu. V této mezinárodní normě je uveden postup měření ke stanovení Feritového čísla, který je založen na vyhodnocování síly podtržení potřebné k oddělení vzorku svarového kovu od magnetu o definované síle a velikosti. Norma uvádí přípravu vzorků a měření etalonů svařených některými metodami obloukového svařování. V normě je dále uveden postup kalibrace měřicích přístrojů.

Počet stran:

32

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 8249 (05 1225) 1.11.2002
Náhled normy: