Označení:

ČSN EN ISO 9013 (05 3401)

Datum vydání:

1.10.2003

Katalogové číslo:

68684

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 9013 stanoví požadavky na klasifikaci výrobků a řezů při použití různých metod tepelného dělení. Používá se při řezání kyslíkem (tloušťky 3 - 300 mm) a řezání laserem (tloušťky 0,5 - 40 mm) a stanovuje geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti řezu při tepelném dělení. V úvodní části normy je stanovena a vysvětlena používaná terminologie. V dalších kapitolách jsou stanoveny úchylky tvaru a polohy pro zpracovávaný kus a úchylky jakosti řezu. Dále jsou stanoveny používané měřící postupy a zařízení pro měření jednotlivých úchylek. V závěru normy je stanoven způsob značení požadavků této normy na výkresech. Informativní "Příloha A" uvádí informace o dosažitelné jakosti povrchu při použití různých metod tepelného dělení a informativní "Příloha B" popisuje principy jednotlivých metod tepelného dělení.

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 9013 (05 3401) 1.10.2003
Náhled normy: