Označení:

ČSN EN ISO 9015-1 (05 1134)

Datum vydání:

1.7.2011

Katalogové číslo:

88576

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část ISO 9015 specifikuje zkoušky tvrdosti na příčných řezech svarových spojů obloukově svařovaných kovových materiálů. Odpovídá zkouškám tvrdosti podle Vickerse podle ISO 6507-1, obvykle se zkušebními zatíženími 49,03 N nebo 98,07 N ( HV 5 nebo HV 10). Pro uvedenou zkoušku lze však v zásadě použít zkoušení podle Brinella (s vhodnými zkušebními zatíženími HB 2,5/15,625 nebo HB 1/2,5) podle ISO 6506-1 a zkoušení mikrotvrdosti podle ISO 6507-1 a ISO 9015-2. Tuto část ISO 9015 není možno používat pro zkoušky svarů na austenitických korozivzdorných ocelích

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 9015-1 (05 1134) 1.7.2011
Náhled normy: