Označení:

ČSN EN ISO 9455-13 (05 0063)

Datum vydání:

1.2.2000

Katalogové číslo:

58297

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (99.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9455-13:1999. Evropská norma EN ISO 9455-13:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 9455-13:1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato třináctá část evropské normy (ČSN EN) ISO 9455 popisuje metodu pro odhad tendence tavidla k rozstřikování při užívání. Je to kvalitativní (srovnávací) metoda a je použitelná pouze pro tekutá tavidla podle ISO 9454-1 (v ČR zavedena jako ČSN EN 29454-1 (05 0046)). Metoda není použitelná pro pájecí dráty plněné tavidlem nebo pájecí pasty. Princip metod i postup při provádění normalizované zkoušky je popsán. ČSN EN ISO 9455-13 (05 0063) byla vydána v únoru 2000

Počet stran:

8

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 9455-13 (05 0063) 1.2.2000
Náhled normy: