Označení:

ČSN EN ISO 9455-2 (05 0052)

Datum vydání:

1.12.1997

Katalogové číslo:

26492

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část ISO 9455 uvádí ebulliometrickou metodu pro stanovení obsahu netěkavých látek v tavidlech pro měkké pájení. Podle ISO 9455-1 ji lze použít pro tekutá tavidla s klasifikačním číslem 1.1.1, 1.1.2 a 1.1.3 a dále pouze pro rozpouštědla s relativně vysokou těkavostí jako je isopropylalkohol. Metoda je použitelná pouze pro tavidla s obsahem netěkavých látek nejméně 10 % (m/m). POZNÁMKA 1 - Pro stanovení obsahu netěkavých látek v tekutých tavidlech s těmito klasifikačními čísly, kde má rozpouštědlo nižší těkavost než isopropylalkohol, se používá metoda daná v ISO 9455-1

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 9455-2 (05 0052) 1.12.1997