Označení:

ČSN EN ISO 9455-3 (05 0053)

Datum vydání:

1.10.1998

Katalogové číslo:

52104

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (99.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9455-3:1994. Evropská norma EN ISO 9455-3:1994 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 9455-3:1992 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato třetí část evropské normy (ČSN EN) ISO 9455 uvádí dvě metody stanovení čísla kyselosti vhodné pouze pro tavidla typu 1 a 2, jak jsou definovány v ISO 9454-1 (v ČR zavedena jako ČSN EN 29454-1). Metoda A je potenciometrická titrační metoda a je považována za referenční metodu. Metoda B je alternativní titrační metoda s vizuálně indikovaným bodem ekvivalence. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Metoda A: Potenciometrická titrační metoda, kapitolu 4 - Metoda B: Titrační metoda s vizuální indikací bodu ekvivalence, kapitolu 5 - Vzájemná shoda výsledků a kapitolu 6 - Protokol o zkoušce. ČSN EN ISO 9455-3 (05 0053) byla vydána v říjnu 1998

Počet stran:

8

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 9455-3 (05 0053) 1.10.1998
Náhled normy: