Označení:

ČSN EN ISO 9692-2 (05 0025)

Datum vydání:

1.7.2000

Katalogové číslo:

58168

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9692-2:1998, včetně její opravy AC:1999-07. Evropská norma EN ISO 9692-2:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 9692-2:1998 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Svařování oceli obalenou elektrodou (v současné době ISO 9692:1992, v ČR ČSN EN 29692), Část 2: Svařování oceli automatem pod tavidlem a Část 3: Svařování hliníku a jeho slitin. Tato druhá část normy platí pro přípravu svarových ploch ocelí pro svařování pod tavidlem jednou drátovou elektrodou. Tato část pokrývá pouze polohy svařování PA a PB podle ISO 6947 (v ČR zavedena jako ČSN EN ISO 6947). V případě svařování v poloze PC je nezbytná speciální příprava. Tato část platí pro svary s plným průvarem. Pro svary s částečným průvarem se mohou tvary a rozměry svarových ploch lišit od tvarů a rozměrů uvedených v této části normy, pokud jsou specifikovány v příslušné prováděcí normě nebo schváleny dohodou zúčastněných stran. Norma neřeší, neobsahuje a ani se nedotýká ochrany zdraví. ČSN EN ISO 9692-2 (05 0025) byla vydána v červenci 2000. Nahradila ČSN 05 0028 z 22.6.1987

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 9692-2 (05 0025) 1.7.2000
Náhled normy: