Označení:

ČSN IEC 1000-2-1 (33 3431)

Datum vydání:

1.10.1993

Katalogové číslo:

28826

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje IEC 1000-2-1:1990 a zavádí HD 472 S1, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 1000-2-1:1990. Týká se rušení šířených vedením v kmitočtovém rozsahu do 10 kHz s rozšířením na systémy síťové signalizace. Uvažované jevy rušení jsou: harmonické, meziharmonické, kolísání napětí, poklesy a krátká přerušení napětí, nesymetrie napětí, síťová signalizace, změny kmitočtu sítě, stejnosměrné složky. ČSN IEC 1000-2-1 (33 3431) byla vydána v říjnu 1993

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN IEC 1000-2-1 (33 3431) 1.10.1993
Náhled normy: