Označení:

ČSN IEC 1000-2-3 (33 3431)

Datum vydání:

1.10.1995

Katalogové číslo:

17711

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (449.00 CZK)
Anotace normy:

Norma je identická s technickou zprávou IEC 1000-2-3:1992. Zpráva popisuje elektromagnetické prostředí. Jejím záměrem je dát základ k dosažení elektromagnetické kompatibility při navrhování systému a zařízení, používáním norem pro zkoušky (techniky a meze) a metod zmírnění vlivů (včetně praktik instalací), které berou v úvahu nežádoucí účinky, které by jinak mohly vyústit v nechtěné interakce elektrických a elektronických zařízení. ČSN IEC 1000-2-3 (33 3431) byla vydána v říjnu 1995

Počet stran:

52

Mám zájem o normu ČSN IEC 1000-2-3 (33 3431) 1.10.1995
Náhled normy: