Označení:

ČSN IEC 1000-2-6 (33 3431)

Datum vydání:

1.3.2001

Katalogové číslo:

60101

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (449.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma doporučuje postupy určování úrovní rušení způsobených emisí přístrojů, zařízení a systémů instalovaných v neveřejných sítích v průmyslovém prostředí, pokud na tomto základě mohou být odvozeny meze týkající se nízkofrekvenčních rušení šířených vedením v síťovém napájení. Toto se týká neveřejného napájení nízkého a vysokého střídavého napětí 50/60 Hz. Tato norma se zabývá nízkofrekvenčními rušeními šířenými vedením emitovanými zařízením připojeným na síťové napájení. Uvažovaná rušení jsou: harmonické a meziharmonické, nesymetrie, změny napětí a krátkodobé poklesy napětí.

Počet stran:

56

Mám zájem o normu ČSN IEC 1000-2-6 (33 3431) 1.3.2001
Náhled normy: