Označení:

ČSN IEC 1085 (33 4680)

Datum vydání:

1.9.1999

Katalogové číslo:

56543

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma je českou verzí technické zprávy IEC 1085:1992. Technická zpráva IEC 1085:1992 má status české technické normy. Účelem této technické zprávy je poskytnout přehled o specifických problémech a požadavcích telekomunikačních systémů používaných v elektrizačních soustavách. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Všeobecně, kapitolu 4 - Požadavky na služby a kapitolu 5 - Dopad na zajišťování telekomunikace. Dále norma uvádí řadu obrázků. Norma neřeší, neobsahuje a ani se nedotýká problematiky ochrany zdraví. ČSN IEC 1085 (33 4680) byla vydána v září 1999

Počet stran:

40

Mám zájem o normu ČSN IEC 1085 (33 4680) 1.9.1999
Náhled normy: