Označení:

ČSN IEC 50(436) (33 0050)

Datum vydání:

1.6.1999

Katalogové číslo:

54676

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 50(436):1990. Mezinárodní norma IEC 50(436):1990 má status české technické normy. Tato norma obsahuje čtyři podkapitoly a to oddíl 436-01 - Všeobecné termíny, oddíl 436-02 - Funkce, oddíl 436-03 - Technologie a oddíl 436-04 - Provozní charakteristiky (podmínky). Česky, anglicky, francouzsky, německy a rusky je uvedeno názvosloví, česky a anglicky je definováno cca 60 hesel. Dále norma uvádí český, anglický, francouzský, německý a ruský abecední rejstřík. ČSN IEC 50(436) (33 0050) byla vydána v červnu 1999

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN IEC 50(436) (33 0050) 1.6.1999
Náhled normy: