Označení:

ČSN IEC 50(448) (33 0050)

Datum vydání:

1.7.1997

Katalogové číslo:

26219

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (635.00 CZK)
Anotace normy:

Norma je identická s IEC 50(448):1985. Norma obsahuje termíny a definice vztahující se k ochraně elektrizační soustavy v českém, francouzském, anglickém a ruském jazyce, termíny pak postupně v jazyce německém, španělském, japonském, polském, portugalském a švédském. Dále obsahuje abecední rejstříky termínů ve všech výše uvedených jazycích. Je normalizováno cca 131 hesel. ČSN IEC 50(448) (33 0050) byla vydána v červenci 1997. Nahradila ČSN 33 0050-4-48 z 16.11.1990 v celém rozsahu

Počet stran:

94

Mám zájem o normu ČSN IEC 50(448) (33 0050) 1.7.1997
Náhled normy: