Označení:

ČSN IEC 50(801) (33 0050)

Datum vydání:

1.2.2001

Katalogové číslo:

60301

Dostupná provedení:
Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) - Tištěné (995.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma obsahuje termíny a definice ve francouzském, anglickém a ruském jazyce a překlady termínů do německého, španělského, italského, holandského, polského a švédského jazyka. Norma obsahuje obecné termíny z akustiky a elektroakustiky, ale také termíny z fyziologické, hudební a stavební akustiky, mikrofonů a reproduktorů a termíny vztahující se k hladinám, přenosu a šíření zvuku.

Počet stran:

230

Mám zájem o normu ČSN IEC 50(801) (33 0050) 1.2.2001