Označení:

ČSN IEC 60050-101 (33 0050)

Datum vydání:

1.3.2002

Katalogové číslo:

63583

Dostupná provedení:
Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) - Tištěné (781.00 CZK)
Anotace normy:

Jedná se o základní terminologickou normu v oblasti matematiky týkající se elektrotechniky. Tato norma obsahuje termíny a definice pokrývající skalární a vektorové veličiny, pojmy týkající se informací, distribuční a integrální transformace, veličiny závislé na proměnné a vlny. Přitom veličiny závislé na proměnné se úzce dotýkají norem elektromagnetické kompatibility. Předmětem této normy je vytvoření všeobecné a reprodukovatelné základny pro tvorbu terminologie ostatních norem v oblasti elektrotechniky a elektromagnetické kompatibility.

Počet stran:

148

Mám zájem o normu ČSN IEC 60050-101 (33 0050) 1.3.2002