Označení:

ČSN IEC 60050-141 (33 0050)

Datum vydání:

1.5.2010

Katalogové číslo:

85777

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část 141 IEC 60050 obsahuje všeobecné termíny a definice z oboru silové elektrotechniky, vztahující se k elektrickým sítím, jako jsou termíny, fáze, třífázová, resp. vícefázová soustava, vícefázová soustava sousledná, zpětná a nulová, fázový prvek, fázový proud, fázové napětí, fázový vodič, sdružené napětí, zapojení do hvězdy nebo do trojúhelníka, nulový bod, nulový vodič, vodič vedení, okamžitý výkon a činný výkon. Tyto termíny a definice jsou uvedeny v české, anglické a francouzské verzi, dále jsou uvedeny termíny bez definic v arabštině, čínštině, němčině, španělštině, japonštině, polštině, portugalštině a švédštině

Počet stran:

48

Mám zájem o normu ČSN IEC 60050-141 (33 0050) 1.5.2010
Náhled normy: