Označení:

ČSN IEC 60050-151 (33 0050)

Datum vydání:

1.9.2004

Katalogové číslo:

70129

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (995.00 CZK)
Anotace normy:

V této normě je uvedena všeobecná terminologie používaná v různých oborech elektrotechniky (např. "elektřina", "magnetismus", "elektronika", "zařízení", "součástka" atd.), všeobecné termíny vztahující se ke spojování a spojovacím zařízením, termíny vztahující se k elektrickým a magnetickým zařízením pro všeobecné účely, jako jsou rezistory, transformátory, relé atd., a termíny vztahující se k vlastnostem, používání, zkouškám a provozním podmínkám těchto zařízení.

Počet stran:

198

Mám zájem o normu ČSN IEC 60050-151 (33 0050) 1.9.2004
Náhled normy: