Označení:

ČSN IEC 60050-212 (33 0050)

Datum vydání:

1.7.2011

Katalogové číslo:

88606

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (995.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část IEC 60050 uvádí všeobecnou terminologii používanou v oblasti pevných, kapalných a plynných elektroizolačních materiálů.Tato terminologie je v souladu s terminologií vytvořenou v jiných specializovaných částech IEV. Tato horizontální norma je přednostně určena technickým komisím pro přípravu norem v souladu s principy stanovenými Pokynem IEC 108. Jednou z odpovědností technických komisí je používat při přípravě svých publikací horizontální normy, všude kde je to možné. Obsah této horizontální normy neplatí, pokud není specificky odkázáno na odpovídající publikaci nebo do ní zahrnuto

Počet stran:

198

Mám zájem o normu ČSN IEC 60050-212 (33 0050) 1.7.2011
Náhled normy: