Označení:

ČSN IEC 60050-300 (33 0050)

Datum vydání:

1.7.2003

Katalogové číslo:

66756

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (1138.00 CZK)
Anotace normy:

Tato terminologická norma obsahuje všeobecné termíny a definice pro měření a elektrické měření (například metody měření, etalony, ovlivňující činitele, provozní podmínky) a termíny týkající se jednotlivých typů měřicích přístrojů a jejich částí respektive příslušenství (včetně fyzikálních a elektrických charakteristik apod.). Definice termínů vycházejí především z provozního přístupu týkajícího se nejistoty měření a signálů, na rozdíl od dřívějších přístupů týkajících se "pravé hodnoty". Norma je obsahuje ucelenou terminologii pro oblast měření a měřicích přístrojů.

Počet stran:

258

Mám zájem o normu ČSN IEC 60050-300 (33 0050) 1.7.2003
Náhled normy: