Označení:

ČSN IEC 60050-445 (33 0050)

Datum vydání:

1.9.2003

Katalogové číslo:

68256

Dostupná provedení:
Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) - Tištěné (469.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část Mezinárodního elektrotechnického slovníku obsahuje termíny a definice z oblasti časových relé. Časová relé spolu s elementárními relé jsou zahrnovány jako dvoustavová relé. Slovník má 7 oddílů, ve kterých jsou jednotlivé skupiny termínů a definic. Tyto skupiny obsahují druhy relé, funkce relé, buzení relé, výstupní obvody, doby relé, poruchové veličiny, elektromagnetickou kompatibilitu. Norma dále také obsahuje český sdružený rejstřík jednotlivých termínů.

Počet stran:

64

Mám zájem o normu ČSN IEC 60050-445 (33 0050) 1.9.2003