Označení:

ČSN IEC 60050-521 (33 0050)

Datum vydání:

1.6.2003

Katalogové číslo:

67115

Dostupná provedení:
Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) - Tištěné (1138.00 CZK)
Anotace normy:

přebírá originál IEC 60050-521 s národní přílohou, která obsahuje překlady termínů a definic a abecední rejstřík českých názvů. Norma obsahuje termíny a definice z oboru polovodičových součástek a integrovaných obvodů. IEC 60050-521 obsahuje termíny a definice v jazyce francouzském a anglickém a překlady termínů do čínského, německého, španělského, japonského, polského, portugalského a švédského jazyka. Změny proti předchozí normě: Toto druhé vydání normy vychází z prvního a je doplněno novými nebo modifikovanými termíny. V oddílech 521-01, 521-06, 521-08 a 521-09 nové normy nedošlo k žádným změnám; oddíly byly převzaty z prvního vydání. V oddíle 521-02 nové normy došlo u termínů 08, 09 a 10 ke změnám definice; u termínu 17 došlo ke změně definice a zrušení poznámky; u termínů 52 a 53 došlo ke změnám definice; byl doplněn nový termín 64 (stará čísla termínů 64, 65, 66, 67, 68 a 69 byla posunuta na 65, 66, 67, 68, 69 a 70); byl doplněn další nový termín 71 (stará čísla termínů 70, 71 a 72 byla posunuta na 72, 73 a 74); byly doplněny další nové termíny 75, 76 a 77 (stará čísla termínů 73, 74, 75 až 80 byla posunuta na 78, 79, 80 až 85). V oddíle 521-03 nové normy byly doplněny tři nové termíny 15, 16 a 17. V oddíle 521-04 nové normy byla u termínu 01 doplněna poznámka; vznikl nový termín 02, čímž bylo oproti staré normě posunuto číslování (stará čísla 02, 03 až 08 jsou teď nová 03, 04 až 09); u nových termínů 04 a 07 došlo ke změně definice; vznikly nové termíny 10, 11, 12, čímž bylo oproti staré normě posunuto číslování (staré číslo 09 je nyní nové 13); byly doplněny nové termíny 14 a 15, čímž došlo k dalšímu posunutí číslování termínů (staré číslo 10 a 11 je nyní 16 a 17); byl doplněn nový termín 18, čímž došlo k dalšímu posunu čísel v nové normě (staré číslo 12 je nyní 19); u termínu 19 v nové normě došlo ke změně definice; vznikly nové termíny 20 a 21, čímž došlo k dalšímu posunu v číslování (staré číslo 13, 14 až 21 je nyní 22, 23 až 30); v nové normě vznikl nový termín 31, čímž došlo k dalšímu posunu čísel oproti staré normě (staré 22, 23 a 24 je nyní 32, 33 a 34); byly doplněny nové termíny 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a 45, čímž došlo k posunu v číslování oproti staré normě (staré číslo 25, 26 až 28 je nyní 46, 47 až 49); u termínu 48 v nové normě došlo ke změně definice; vznikl nový termín 50, čímž došlo k dalšímu posunu v číslování termínů v nové normě (staré číslo 29, 30 až 37 je nyní 51, 52 až 59); u termínů 51 a 52 v nové normě došlo ke změně definice; vznikl nový termín 60, čímž došlo k dalšímu posunu v číslování termínů v nové normě (staré číslo 38, 39 až 47 je nyní 61, 62 až 70); u termínu 61 v nové normě byla doplněna poznámka; u termínů 62, 63, 64 a 65 v nové normě došlo ke změně definice; u termínu 68 v nové normě byla zrušena poznámka; vznikly další nové termíny 71 a 72. V oddíle 521-05 nové normy vznikl nový termín 01 (přesunutím termínu 04-48 z prvního vydání normy) a nový termín 02, čímž došlo k posunutí číslování oproti staré normě (staré číslo 01 až 05 je nyní 03 až 07); u termínu 06 v nové normě došlo ke změně definice; vznikl nový termín 08, čímž došlo k posunutí číslování v nové normě (staré číslo 06 je nyní 09); byl doplněn nový termín 10, čímž došlo k dalšímu posunu v číslování v nové normě (staré číslo 07, 08 až 22 je nyní 11, 12 až 26); u termínu 25 v nové normě došlo ke změně definice; vznikl nový termín 27, termín 28 (přesunutím termínu 04-49 z prvního vydání normy) a další nové termíny 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 a 36. V oddíle 521-07 nové normy vznikly nové termíny 10 a 11, čímž došlo k posunutí číslování v nové normě (staré číslo 10, 11 až 13 je nyní 12, 13 až 15); vznikly nové termíny 16, 17 a 18, čímž došlo k posunu v číslování (stará čísla 14, 15 až 20 jsou nyní 19, 20 až 25). V oddíle 521-10 nové normy došlo u termínů 01 a 02 ke změně definice; ze staré normy nebyl převzat termín 03, čímž došlo k posunu číslování (stará čísla 04 až 07 jsou nyní 03 až 06); u termínu 03 nové normy byla zrušena poznámka; u termínu 04 nové normy byla pozměněna definice a zrušena poznámka; u termínu 05 nové normy došlo ke změně definice; u termínu 06 nové normy byla doplněna poznámka; ze staré normy nebyly převzaty termíny se starými čísly 08 a 09; do nové normy byly zařazeny nové termíny 07, 08, 09, 10 a 11. V nové normě vznikl nový oddíl 521-11

Počet stran:

250

Mám zájem o normu ČSN IEC 60050-521 (33 0050) 1.6.2003