Označení:

ČSN IEC 60050-551-20 (33 0050)

Datum vydání:

1.12.2002

Katalogové číslo:

65617

Dostupná provedení:
Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma uvádí nové termíny a definice týkajícící se zkreslení elektrického napětí a proudu. Jedná se o terminologickou normu v oblasti analýzy nesinusovosti napětí a proudu. Vzhledem k tomu, že tato norma uvádí pouze slovní definice, z kterých není dostatečně zřejmý přínos těchto nových termínů, byly tyto definice doplněny o národní poznámky uvádějící vzorce podle připravovaných norem elektromagnetické kompatibility.

Počet stran:

40

Mám zájem o normu ČSN IEC 60050-551-20 (33 0050) 1.12.2002