Označení:

ČSN IEC 60050-581 (33 0050)

Datum vydání:

1.10.2011

Katalogové číslo:

88976

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (958.00 CZK)
Anotace normy:

Tato Část IEC 60050 uvádí všeobecnou terminologii používanou v oblasti elektromechanických součástek pro elektronická zařízení a odráží technologii, návrh, konstrukci, provedení a použitou aplikaci. Tato terminologie je konzistentní s terminologií vytvořenou v jiných specializovaných Částech IEV

Počet stran:

168

Mám zájem o normu ČSN IEC 60050-581 (33 0050) 1.10.2011
Náhled normy: