Označení:

ČSN IEC 60050-826 (33 0050)

Datum vydání:

1.8.2006

Katalogové číslo:

73936

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (781.00 CZK)
Anotace normy:

Tato Část 826 IEC 60050 obsahuje všeobecné termíny a definice z oboru elektrotechniky, vztahující se k elektrickým instalacím, zejména k elektrickým instalacím budov, jako jsou termíny, elektrické zařízení, elektrická instalace, dále pak termíny důležité z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem jako jsou úraz elektrickým proudem, základní ochrana, ochrana při poruše i termíny důležité z hlediska kvalifikace osob v elektrotechnice. Tyto termíny a definice jsou uvedeny v české, anglické a francouzské verzi, dále jsou uvedeny termíny bez definic v čínštině, němčině, španělštině, japonštině, polštině, portugalštině a švédštině.

Počet stran:

128

Mám zájem o normu ČSN IEC 60050-826 (33 0050) 1.8.2006
Náhled normy: