Označení:

ČSN IEC 60050-841 (33 0050)

Datum vydání:

1.11.2007

Katalogové číslo:

79335

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (2000.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část IEC 60050 uvádí všeobecnou terminologii používanou v oboru průmyslového elektroohřevu a také všeobecné termíny týkající se specifických aplikací a přidružených technik. Toto nové vydání reviduje a doplňuje předešlé rozšířením o elektrodový, laserový a ultrazvukový ohřev. Tato terminologie je ovšem konzistentní s terminologií vytvořenou v jiných specializovaných částech IEV. V souladu s druhým vydáním mezinárodní normy IEC 60050-841:2004 byla tato ČSN IEC 60050-841:2007 proti předchozímu vydání ČSN IEC 50(841):1997 zcela přepracována a rozšířena za účelem zajištění návaznosti na terminologii použitou v jednotlivých terminologických normách i v normách výrobků zavedených od doby vydání původní normy do soustavy ČSN. Oproti předchozímu vydání bylo upraveno číslování oddílů, změněna věcná i formální úprava textu, který byl doplněn všemi zavedenými cizojazyčnými názvy včetně odpovídajícího abecedního rejstříku. V tomto vydání byly akceptovány termíny, které používá technická praxe.

Počet stran:

400

Mám zájem o normu ČSN IEC 60050-841 (33 0050) 1.11.2007
Náhled normy: