Označení:

ČSN IEC 61000-3-4 (33 3431)

Datum vydání:

1.4.2002

Katalogové číslo:

64326

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tento norma se týká emise rušení způsobených harmonickými. Doporučení této normy se týkají elektrických a elektronických zařízení připojovaných do veřejné distribuční sítě nízkého napětí, přičemž zařízení má jmenovitý vstupní fázový proud větší než 16 A nebo má menší jmenovitý proud ale vyžaduje zvláštní souhlas dodavatele elektřiny. Doporučení, která stanovují požadované informace umožňující dodavateli elektřiny, výrobci nebo odběrateli ohodnotit zařízení.

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN IEC 61000-3-4 (33 3431) 1.4.2002
Náhled normy: