Označení:

ČSN IEC 61334-1-2 (33 4710)

Datum vydání:

1.9.1999

Katalogové číslo:

56490

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Norma je českou verzí technické zprávy IEC 61334-1-2:1997. Technická zpráva IEC 61334-1-2:1997 má status české technické normy. Záměrem této technické zprávy typu 3 je poskytnout užitečné informace při navrhování systémů automatizace dodávky elektrické energie (DAS) využívající vysokofrekvenční přenosy po distribučním vedení (DLC) pro zvláštní aplikace. Pro přehlednost byly informace, užitečné při navrhování DAS využívající systémy DLC pro zvláštní aplikace, rozděleny do tří hlavních kroků: - první krok se týká strategických výběrů určujících strukturu DAS (kapitola 3), - druhý krok se zabývá specifikacemi aplikačních procesů a souvisejícími provozními parametry (kapitola 4), - třetí krok uvádí možnosti, které jak zařízení pro zpracování dat tak i přenosové zařízení musí poskytovat pro zajištění potřeb aplikací (kapitola 5). Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy a rozsah platnosti, kapitolu 2 - Normativní odkazy, jak už bylo zmíněno kapitolu 3 - Výběr struktury, kapitolu 4 - Obecný popis automatizovaného systému dodávky elektrické energie, kapitolu 5 - Klasifikace provozních požadavků, kapitolu 6 - Porovnání a ohodnocení různých vazebních metod a kapitolu 7 - Postupy zabezpečování jakosti. Dále norma uvádí Přílohy A a B. ČSN IEC 61334-1-2 (33 4710) byla vydána v září 1998

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN IEC 61334-1-2 (33 4710) 1.9.1999
Náhled normy: