Označení:

ČSN IEC 61660-3 (33 3025)

Datum vydání:

1.7.2002

Katalogové číslo:

64773

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

technickou zprávou, která napomáhá použití IEC 61660-1 a IEC 61660-2. Proto jsou výpočty pro stejnosměrné instalace na obrázku 1 přesně provedeny v souladu s IEC 61660-1 a IEC 61660-2. Schéma instalace s respektováním zkratového místa F3 na obrázku 1 neodpovídá obrázku 3 IEC 61660-1. Proto jsou nezbytné doplňující úvahy o korekčním součiniteli sj a měla by se uvažovat příloha A. Spojovací vedení L1 na obrázku 1 se skládá z měděných přípojnic (viz kapitola 4). Vedení L2 a L3 jsou spojovací kabely. Proto jsou mechanické a tepelné účinky vypočítány v případě zkratu pouze pro L1 v místě F4

Počet stran:

40

Mám zájem o normu ČSN IEC 61660-3 (33 3025) 1.7.2002
Náhled normy: