Označení:

ČSN IEC 61774 (33 3306)

Datum vydání:

1.7.2001

Katalogové číslo:

62199

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Cílem této Technické zprávy (typ 2) je poskytnutí informací o metodách vyvíjených klimatických zatěžovacích databází. To je nezbytné pro zavedení IEC 60826, která tvoří rámec národních norem při navrhování venkovních vedení. Pro její praktické použití je však nutné, aby projektanti získávali a využívali klimatická data, neboť v existujících stavebních předpisech a normách nejsou k dispozici dostatečné informace. Zvláště je nedostatek informací o zatížení námrazou. Cílem této zprávy je: a) zpráva o dostupnosti a správném použití klimatických dat b) doporučení jednoduchých standardních měřicích technik c) přehled námrazových modelů pro výpočet zatížení námrazou. Podrobnosti každého výše zmíněného případu návrhových zatížení venkovních vedení jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách. Kapitola 3 popisuje způsob spojení těchto případů dohromady

Počet stran:

40

Mám zájem o normu ČSN IEC 61774 (33 3306) 1.7.2001
Náhled normy: